Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

mail: 
TravellingPhotoChallenge@gmail.com

ταχυδρομικά:
(α) Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ      
     Οδός Τηλεπικοινωνιών 1
     Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκώσια
    

     Κύπρος

(β) Φωτογραφική Ομάδα ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ      
      Ηλέκτρας 12
      Πάτρα Τ.Κ 26333
      Ελλάδα